Barne- og familiedepartementet

BEKJEMPE UTENFORSKAP: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og departementet hadde møte i Grorud samfunnshus torsdag.

Utenforskap er forferdelig for dem som opplever det. Statsråden samlet ressursfolk i samfunnshuset for å finne løsninger

Abonnement