Beredskap

Foto: Rolf E. Wulff
Groruddalsdebatt:

Sikkerhet og beredskap er viktig for folk i Groruddalen

Abonnement
SKAL VÆRE KLARE: Det er sjeldent et terrorangrep eller skoleskytinger finner sted på norsk jord, men dersom det skjer, skal nødetatene være klare. Derfor terper de jevnlig på situasjoner og scenarioer, som faller under PLIVO, der samvirke mellom nødetatene er avgjørende. Foto:

– Dette er situasjoner som kan oppstå, og noe vi prøver å utfordre tjenestepersonell på

Abonnement