Bilfritt Oslo

Ewy Halseth, leder Rådet for funksjonshemmede i Stovner bydel. Foto:
Refleksjoner:

Noen må kjøre bil