Brann- og redningsetaten

FORNØYDE: Adm. dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen (t.v.), og adm. dir. i Metier OEC, Halvard S. Kilde, er fornøyde med å ha inngått et samarbeid om den nye hovedbrannstasjonen som det er en skisse av i bakgrunnen. Foto:

Ny hovedbrannstasjon på Bryn

Abonnement
HVERDAGSHELT: Hjelpepleier Rita Einarsen er et godt eksempel på hvor viktig jobb de ansatte i hjemmetjenesten har. Foto:

Rita reddet 90-åring
fra komfyrbrann

Abonnement
FOREBYGGER BRANN: Sammen med 70 personer fra hjemmetjenesten og brannvesenet markerte justisminister Per-Willy Amundsen Bydel Bjerkes fokus på brannforebygging i risikoutsatte grupper. Foto:

Bjerke går foran
som foregangsbydel

Abonnement