Brannsikkerhet

MARERITT: Kjøkkenbranner er skyld i ca 25 prosent av alle utryktninger for Oslo brannvesen. (Foto: OBRE) Foto:
Komfyrvaktas dag:

Kan redde liv

Abonnement
VERNER OM BEBOERNE: Beredskapsavdelingen fra Grorud brannstasjon troppet opp på Romsås senter for å snakke om brannsikkerhet i de utsatte gruppene. Robert Bijmolen i front, Fredrik Bertheussen, Lars J. Pedersen og Janne Iversen møtte befolkningen. Foto: Nathalie Roksvåg Stølen.
 Foto:
Brannvern på Romsås senter:

Slukker de farligste flammene

Abonnement