Budsjett 2019

KOBLER IDRETT OG AKS: Med en målsetting om å få flere med på sportslige aktiviteter blir idretten en del av Aktivitetsskolen. Foto:
AKS inn i idretten:

Cricket på timeplanen

Abonnement
IVARETAR BEHOVENE: Bydelsutvalget i Bydel Stovner smilte da de leste bydelsdirektørens budsjettforslag. Og bortsett fra litt småplukk her og der kunne de vedta budsjettet for 2019 og hente fram julematen. Foto:

Brede budsjett-smil på Stovner

Abonnement