Dag tre

Steinhoggerfestivalen 2018, søndag:

Det endelige resultatet

Abonnement