Diagonalene i Groruddalen

UTREDET OM PLANER: Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten (PBE) om planene i Groruddalen. Foto:
Åpent møte med Plan og bygningsetaten

Vrakes diagonalplanene?

Abonnement