Dieselforbud


MÅTTE FORBY: Overingeniør på luftkvalitet Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten forteller at det måtte forbys dieselkjøretøy i Oslo i disse dager for ikke å bryte lov og sanksjoner. Her på Alnabru ligger en målestasjon som tirsdag ettermiddag viste høy luftforurensing.
 Foto:
Bør forsere tiltak for å unngå forbud i fremtiden:

Innførte dieselforbud for
ikke å bryte loven

Abonnement