Dr. Dedichen

FORNØYD KVARTETT: Raymond Egge (f.v.), Karen Schønemann og leder Linda Vasaasen (med Oda) frydet seg over det store oppmøtet på markedsdagen. En sentral person i foreningen, dyrkingsansvarlig Michael Polcik, var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto:
Spennende markedsdag i nabolaget

Dr. Dedichens
grønne torg

Abonnement