E6 øst

KLAR TALE: Sjette trinn ved Høyenhall skole har E6 som nærmeste nabo. I skolegården har man registrert ti ganger så høyt støynivå som tillatt på grunn av trafikken. Foto: Caroline Hammer
Demonstrerte for å få vedtatt Manglerudtunnel i NTP:

Lut lei støy og luftforurensning

Abonnement