Foreningsliv

BARE Å BRUKE! Men da må man rydde opp etter seg, slik kulturbyråd Rina Mariann Hansen og kontorleder Lennart Nordenflycht her gjør, under oppsyn av rektor Audun Haardal. Nå håper trioen at frivilligheten flytter inn på Årvoll skole. Foto:
Inviterer frivilligheten inn dørene:

Skolen som kultursentrum

Abonnement