Fossumbekken

EN-TO-OOOOG-LØFT: Julius Tvete (nærmest), Sander Høst Bruun og August Nordbotten får etter hvert ordentlig dreis på kampesteinen. Foto: Ørjan Brage

Ørret i Fossumbekken?

Abonnement
Fossumbekken. Foto:
Ny rapport om Alnaelva:

500.000 kroner til ørreten i Fossumbekken

Abonnement