Fossumdumpa

FRA DUMP TIL... HVA? Bjørn Hallme, Ingelin Kristin Nord (t.h.) og Ewy Halseth inviterer hele bydelen til en navnekonkurranse om Fossumdumpa. Foto:
Navnekonkurranse for Fossumdumpa

Velkommen til….

Abonnement
SLIK KAN DET BLI: Illustrasjonen viser hvordan badet på Stovner kan bli seende ut, sett utenifra. (Illustrasjon: Dyrø og Moen Arkitekter/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF).
 Foto:
Åpent møte om Aasta Hansteens vei 2:

Bad-planene begynner å ta form

Abonnement
FØRSTE SKISSENE: De første illustrasjonene av Stovner bad er foreløpige og på et skissenivå. Foto:
Stovner bad:

Her er de første skissene

Abonnement