Fremmedparkering

BLIR TRANGT: Sinsenveien og Eltonveien er også steder det hoper seg opp med lastebiler og andre biler som ikke tilhører området. Foto:
Refstad Vel er for beboerparkering:

– Fremmede biler
skaper utrygghet

Abonnement