Frontkollisjon

Foto:

Alvorlig trafikkulykke
på Grorud