Fugler

INTET HINDER: Selv når en buss kom kjørende forbi, flyttet ikke den sultne måka på seg.

Er det vanlig at måker spiser rotter? Lot seg ikke forstyrre av bussen i Grorudveien

Abonnement