Furuset områdeutvikling:

HEIER PÅ FORTETTING: Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) mener fortetting av boområdet på Furuset vil skape et mer attraktivt bomiljø. Foto:
Byutviklingsbyråden om Furuset-utbygging:

Mener fortetting gir
bedre bomiljø

Abonnement

SLIK: Dette er et oversiktsbilde over hvordan det kan se ut på Furuset i fremtiden.
 Foto:

I gang med fremtidens Furuset

Abonnement