Gangbro

VIKTIG ÅPNING: FAU-leder Attia Mirza Mehmood på Bryn skole og Alnas BU-leder Knut Røli står her sammen med noen av elevene som har vært med å kjempe for den nye brua. Foto:
«Groruddalsporten» er åpen:

Skolestart med ny bro

Abonnement
ENDELIG NY BRO: Leder Michele Bonafede i Fjellhus hageby vel kan nå, sammen med resten av nærmiljøet på Teisen og Ulven, puste lettet ut i viten om at den gamle gangbrua skiftes ut. Foto:
Gangbrua mellom Teisen og Ulven er endelig revet:

Ny bro på plass til skolestart

Abonnement