Hasle og Frydenberg

UØNSKET TRAFIKK: Selv når det ikke er rushtid foregår det stor trafikk på småveiene innenfor området til Hasle og Frydenberg vel som i stor utstrekning blir brukt som snarveier til og fra sentrum. Formann i vellet, Øyvind Holmby, er bekymret for utviklingen. Foto:
Småhus-strøket Hasle og Frydenberg vil stenge for gjennomkjøring:

Vil ikke være snarvei

Abonnement