Heidi C. Huitfeldt

FANT ØKS: En flintøks ble funnet i Kampen Park da vannreservoaret ble anlagt i 1886. Flest gjenstander har blitt funnet i Trysilgata/Normannsparken like ved.Det kan du blant annet lese om i Heidi C. Huitfeldts bok «Fra Berg til Kampen». Foto:

Hvor kommer navnet Kampen fra?

Abonnement