Helse- og sosialutvalget

KALLER BYRÅDEN INN: Aina Stenersen (Frp) krever grundige svar fra helsebyråd Robert Steen. Foto: Pia Søndstad
Høring om Ammerudhjemmet:

Bystyret hører fra Robert Steen, Kirkens Bymisjon og Grorud Bydelsutvalg

Abonnement