Hiroshimadagen

Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945. Akers Avis Groruddalens Rolf E. Wulff skulle ha vært til stede ved 75-års markeringene i de to japanske byene. Grunnet koronasituasjonen har ikke det latt seg gjøre, men her gir han sine inntrykk av tidligere besøk i de to byene. Foto:

I atombombenes fotspor

Abonnement