Høybråten hobby

MÅ UT: Bente Jacobsen, Eva Anker og Eva Becker jobber hos Høybråten Hobby. De har fått beskjed av huseier Ivar Iversen at de må ut innen 1. juli - på grunn av «omstruktureringer». De mener behandlingen fra huseier har vært urettferdig.
 Foto:
– Det er sårt etter så mange år

Høybråten Hobby må ut etter 23 år

Abonnement