Jaa9

TRADISJON: OnklP og Jaa9 føler at Granittrock er blitt en tradisjon og leverte som alltid på scenen. Foto:

Tradisjonen tro med Jaa9 og OnklP