Julie Remen Midtgarden

Julie Remen Midtgarden (H), byråd for utdanning i Oslo kommune.

Byråden svarer Apalløkka skole etter avslutningen av lunsj-støtten: – Skolene kan selv velge hva de vil bruke penger på