Justisminister

VIL HA NY TOMT: Kari Elisabeth Kaski (SV) og Petter Eide (SV) kan love at de ikke kommer til å gå stille i gangene hvis dagens fengselsutbyggingsplaner ikke endres. Foto:
Krever at befolkningen blir hørt i Bredtveit fengsel-saken:

– Lover bråk hvis det ikke blir funnet en annen tomt

Abonnement
FOREBYGGER BRANN: Sammen med 70 personer fra hjemmetjenesten og brannvesenet markerte justisminister Per-Willy Amundsen Bydel Bjerkes fokus på brannforebygging i risikoutsatte grupper. Foto:

Bjerke går foran
som foregangsbydel

Abonnement