Kirkevalget 2023

BRUK STEMMERETTEN: Er du opptatt av kirkens tilbud innen babysang, eller middagsserveringer og sosiale sammenkomster i regi av Grorud menighet - da bør du benytte din stemmerett i forbindelse med kirkevalget. Godt valg, ønsker Tone Borgen som er 1. kandidat på valgkomiteens liste til menighetsrådsvalget i Grorud menighet.

Kirkevalget er mye viktigere enn du tror – din stemme bidrar til å forme viktige tilbud i ditt nærmiljø

Abonnement