Klesbyttedagen

Pia Soulgeres-Capello (f.v), Frøydis Jørve og Arna Kristine Lund Johnsen er med på å arrangere Klesbyttedagen.

Mer og mer normalisert: Hvorfor kjøpe når du kan bytte?

Abonnement