Kriminelt gode kaker

TOK INITIATIV: Hilde Bolle og Bente D. Hansen har ikke bare etternavn som passer bra til et bakeprosjekt, de har også viljen og engasjementet som skal til. Foto:
Bredtveits egen kakebok:

Lanserte bok i fengslet

Abonnement