Kulturdepartementet

KULTUREN SKAL BLI BÆREKRAFTIG: Kulturdepartementet har satt av 10 millioner i grønne midler til kultursektoren, slik at også de kan være med på å kutte utslippene sine. Foran fra venstre Karen Sofie Sørensen i Kulturrom, kulturminister Lubna Jaffery (Ap) og Ådne Sekkelsten i Kloden teater.

Kulturen skal bli bærekraftig med ny ordning

Abonnement