Kulturminner

GRAVD: Per Jostein Aarsand
 har gravd i historien til Groruddalen. Foto:

Veien til friheten

Abonnement
FREDET: Dette bygget på Aker sykehus, kalt «Urologibygget» ble oppført i 1943 som kontorbygg for den tyske okkupasjonsmaktens krigslasarett (Geschäftszimmer-Gebäude Kriegslazarett). Bygget er automatisk fredet og er sikret bevaring hos Riksantikvaren. Foto:
Groruddalen kryr av kulturminner:

Men ber så å si aldri om støtte

Abonnement