Læring

IVRIGE: Disse elevene er med i prosjektet. Fra venstre står Nassim, studieinspektør Rachid Sealiti, Onur, Taman, Bryan, Thea, Markus, Amalie, Lea, Marwa og Malak. Marwa, Malak, Lea og Taman går i 9. trinn. Resten av elevene på bildet går i 10.trinn. Foto:

Måler luftkvalitet

Abonnement
POSITIVT: Charlotte Egeland opplever det som særdeles meningsfylt å kunne hjelpe andre mennesker til å komme seg videre her i livet. Foto:
Veien tilbake til arbeid:

Lite kan gjøre mye

EKTE HUNDEMENNESKE: Heidi Tokstad omgir seg med dyr av alle slag, men hunder har en spesiell plass i hjertet hennes. Her er det Encas som får litt av rektors, og matmors, oppmerksomhet. Foto:

Der natur og læring møtes

Abonnement
LÆRT MYE: Alisha (12), Sonja (11), Karrar (11), Zaid (11), Arjan (11) og Henry (11) sitter igjen med mye etter å vært med på prosjektet. Foto:

Kunst for vennskap

Abonnement
GOD PRAT: Elevene hadde mange spørsmål til driftsleder i Stovner begravelsesbyrå, Ingunn Smenes (i blått) Foto:

Lærte om døden

Abonnement
VERDENSROMMET SOM TEMA: Zainab Naqvi (13) og Sinran Riaz (13) setter pris på å høre mer om hvordan ting fungerer. Foto:

Lærer om verdensrommet

Abonnement
GØY MED BOKUKE: Afrinesh (10), Angela (6), Amina (6), Eriona (10), Lang (11) og Mariam (6) syntes det var gøy både å lese og høre om Karius og Baktus. Foto:

Bokuke på Rommen

Abonnement
FLERE FAVORITTER: Ivan (11), Mahdi (11), Antonina (12), Sofia (10), Bisma (11), Aron (12), Tania (12), Krishni (12) og Amalie (12) har lest flere av bøkene og de er alle enige om at de er alle gode kandidater. Foto:

Øker lesegleden

Abonnement
FORNØYD: Helene Heger Voldner. Foto:

Formidabelt besøk
i storstua på Furuset

Abonnement
Foto:

Kronprinsen valgte Kuben

Abonnement