Linderud gamle skole

LOKALHISTORIKERE: Anne Fikkan og Tor Paulsen er to svært engasjerte lokalhistorikere, og underholdt publikummerne på Bjerke bibliotek med sin berikende kunnskap fra Linderud gamle skole.

Lokalhistorisk aften vekker minner: Et dykk i Linderud gamle skoles fortid

Abonnement