Linjeparken

ENGASJEMENT: Totalt fikk juryen inn 368 forslag til navneendring på Linjeparken. Ett forslag ble enstemmig vedtatt - og parken får nytt navn. Her står komitéleder Bjørn Hallme (Ap) med noen av forslagene som ble sendt inn. Foto:

Linjeparken får nytt navn

Abonnement
SLIK: Dette er slik parken skal se ut. Nå kan du være med å bestemme navnet. (Ill: Bymiljøetaten)? Foto:

Foreslå nytt navn
på Linjeparken

Abonnement
NY PARK: Linjeparken skal binde området foran Stovner senter sammen og rydde opp i veisystemet. Dette er en perspektivertegning som er utarbeidet av konsulenten (SWECO).
 Foto:

En bypark vekkes til live

Abonnement