Lørentunnelen

TAR GREP: Kø, som følge av trafikk gjennom rundkjøringa ved Sinsenkrysset kombinert med biler i høy fart, står for en stor andel av ulykkene i Lørentunnelens vestgående løp. Nå skal en ny automatisk trafikkontroll sette en stopper for ulykkene. Foto:
20 ulykker med alvorlig personskade

Fotoboks satt opp i Lørentunnelen

Abonnement