Lubna Jaffery

MUNTER TONE: Kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery satte pris på møtet med Hussain (14) (f v), Deniz (20), Farqaleet (21) og Magnus (22) fra Stovner Bokseklubb, som var med på å skape fellesskap og samhold i Fossum kirke i anledning den Internasjonale FN-dagen.

Kulturministeren slo et «bokseslag» for samhold og fellesskap

Abonnement