Marte Gerhardsen

SKOLEHAGE ER FLOTT: Det gleder alle at skolehagene igjen begynner å få fotfeste i dalen. Fra venstre: Ingebjørg Lundevall, Anne Galand, Frøydis Strømme Jørve, Marte Gerhardsen, Meyla Sylvestog Enerly, Kiet Minh Dang, Markus Brun Hustad, Eirik Ahdell og Annikken Jøssund. Foto:

Seirende skolehager

Abonnement