Medisinsk laboratorium

FORNØYDE: Administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad og en av laboratoriets tillitsvalgte, Lise Bjørgo, her foran det området der påbygget kommer.
 Foto:

Klarsignal for Fürst

Abonnement