Nærmiljøanlegg

SKAPER NY MØTEPLASS: Apalløkka vel, med Christian Weber og Marte Oraug Skogfrø i spissen, håper at det nye nærmiljøanlegget skal bli mye brukt og et sted hele lokalmiljøet vil være. Foto: Martine Myhre
Brede smil på Apalløkka:

Fikk 450.000 kroner til nytt nærmiljøanlegg

Abonnement