Nasjonale prøver

GRATULERER: Høyres Saida Begum og James Stove Lorentzen ville gjerne gratulere Stovner skole med de sterke resultatene. Her flankerer de (f.v.) undervisningsinspektør Kari Loddengaard, rektor Ellen Janne Granum og ass. rektor Gro Hege Mathiesen. Foto:
Oslo topper nasjonale prøver, og...

Stovner er best i klassen

Abonnement
HØYT SNITT: Refstad skole gjør det best i Groruddalen hvis man ser poengene for engelsk, lesing og regning under ett. Foto:
Nasjonale prøver for 5. trinn:

Refstad skole er best i dalen

Abonnement