Nordre Trosterud

FORHINDRET: Oslo brann- og redningsetat sørget for at brannen ikke spredte seg så raskt at hele bygget brant ned. (Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat) Foto:

Slik startet brannen
på Nordre Trosterud

Abonnement