Norges Hindu Kultur Senter

ILDBÆRER: En del av åpningssermonien innebar å ta en runde med tent ild på hodet. Heldigvis unngikk man at brannalarmen gikk, selv om en av de yngre deltakerne var litt bekymret. Foto:
Amputert feiring av hindufestival:

Færre deltakere og ingen gudebading

Abonnement
MINNES SINE FEDRE: Ajinthan Kanthasamy var en av flere som ventet tålmodig i kø for å utføre ritualet Archanai thirthe thiru. Det er en måte å hylle sine avdøde fedre på, og vise takknemlighet. Foto:
Hindufestivalen:

Avsluttet i vannet på Vesletjern

Abonnement