Obos-konferansen

VIL HA BANE I OSLO: Obos-sjef Martin Mæland (midten) mener regjeringen bør bruke penger på å ruste opp t-banen i Oslo - blant annet med en tverrgående trase i dalen - fremfor å bygge Intercity-triangelet. Foto:
Obos-Mæland:

–  Viktigere med t-bane i dalen enn Intercity-tog

Abonnement