Økern Sentrum

NYE ØKERN: Høyblokka på Økern bevares. Blokka skal nå bli et ikon i bybildet. (Illustrasjon: A-LAB og Økern Sentrum.)
 Foto:

Status for Økern sentrum

Abonnement
SAMLET: Lars Bjørnstad, Marie Harbo Dahle, Gunn Berge, Randi Kvissel Haugen, Tor Martinsen, Arild Engen og Synnøve Folde i gruppe 1 hadde mange kloke forslag for utviklingen av Økern Sentrum. Foto:

Sammen om Økern Sentrum

Abonnement
Foto:

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Økern Sentrum i Oslo