Økernbadet

Arkitekttegning av det planlagte badet pŒ ¯kern. Foto:

Midlertidig bad på Økern er klart for byggestart

Abonnement
SLIK BLIR BADET: Det midlertidige badet på Økern skal etter planen stå ferdig på sensommeren i år. (Ill: Nuno Arkitektur/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.) Foto:

Midlertidig bad på vei: Økernbadet ferdig tegnet

Abonnement