Olsen på Bryn

FULLT BAND: Jan Bøhler og «Enkle Typer. Her fra Rudolf på Vestli. (Foto: Tom Evensen). Foto: Tom Evensen

Enkle typer hos Olsen