Opplæring

STRENGE KRAV: Reihen Elvarkani (16), Faruna Azizi (18), Amina Begdouri (16) og Hani Ilmi (18) på Stovner videregående skole mener fraværsgrensa fører til mer stress og lite konsentrasjon i timene. Foto:
Det fungerer - men...

Elevene ser ikke hensikten med fraværsgrensa

Abonnement