Østre Aker menighet

Østre Aker Kirke Foto:
Korona-situasjonen:

Avlyser alle gudstjenester