Parseller

MER LIV PÅ GÅRDEN: Avdelingsdirektør Kjersti Lillebø og formidlings- og arrangementskonsulent André Finnøy Brunvoll i Museene i Akershus (MiA), som drifter Linderud gård, ser fram til å ha mer aktivitet i parkanlegget. Foto:
Klatrepark og parseller på vei til Linderud gård:

– Skal bli mer tilgjengelig for befolkningen

Abonnement